Termeni si conditii

Prin folosirea, respectiv vizitarea site-ului nostru, îți exprimi acordul expres pentru acceptarea  termenilor și condițiilor prezentate mai jos. Îți recomandăm să le citești cu atenție. Prin intermediul site-ului se pot înregistra informații sau date cu caracter personal oferite în mod voluntar sau obținute prin intermediul cookie-urilor. Datele personale colectate prin utilizarea cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator și te asigurăm că sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

Confidențialitatea datelor personale și securitatea informațiilor

În conformitate cu prevederile legale din Legea nr.667/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și Legea nr.506/2004 privind preluarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, te asigurăm că le administrăm și prelucrăm în condiții de siguranță și în conformitate cu scopurile legale specificate.

Datele tale care pot fi preluate se referă la : nume, prenume, număr de telefon, adresă, adresă de e-mail, etc. Scopul colectării și prelucrării acestor date se referă la facilitarea serviciilor oferite clienților noștri, confirmarea comenzilor și a rezervărilor, eventuale promoții, buletine informative periodice etc.

Echipa noastră se obligă ca datele dvs. personale să nu fie dezvăluite către terți fără o autorizare prealabilă din partea ta, excepție făcând operatorul de marketing. Cu toate acestea, vom putea divulga aceste date ori de câte ori legea o impune, sau în situația în care acest demers este necesar pentru a ne permite exercitarea drepturilor prevăzute de lege în favoarea noastră, pentru a acționa în justiție contra oricărei activități ilegale sau pentru a proteja sănătatea oricărei persoane.

În legătură cu prelucrarea Datelor cu caracter personal și în baza condițiilor specificate în Legea nr.677/2001, vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:

  • Dreptul de a accesa datele cu caracter personal
  • Dreptul de a solicita rectificarea, ștergerea sau blocarea corespunzătoare a datelortale cu caracter personal; dreptul de opoziție
  • Dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale automate (decizii automate bazate pe prelucrarea datelor prin mijloace automate, în scopul de a evalua anumite aspecte personale)
  • Dreptul de a te adresa instanței de judecată în legatură cu orice încălcare a drepturilor dvs. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru exercitarea acestor drepturi, poți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa office@cavabistro.ro.

Vizitatorii site-ului pot trimite comunicări pe formularele de contact, pe adresa de e-mail sau telefonic atât timp cât conținutul acestora nu este contrar legii sau bunelor moravuri.

 

Copyright

Întregul conținut al site-ului – fotografii, elemente de grafică web, simboluri, texte, programe sau alte date sunt proprietatea Cava Bistro și este protejat de Legea pentru protecția drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială.

Preparatele culinare prezentate pe site sunt cu titlu orientativ, iar anumite caracteristici pot diferi față de imagini. Cu toate acestea, echipa noastră vă prezintă cât mai detaliat și corect produsele și serviciile, respectând acuratețea acestora.

Navigarea pe site-ul nostru nu permite reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate pe acest site, de către orice persoană, fără a obține în prealabil acordul nostru scris. Nerespectarea acestor condiții se pedepsește conform legilor în vigoare.